Содержание:

Софийска Адвокатска Колегия

Списък на дежурни адвокати за 01.10.2018 до 31.10.2018

25 Септември 2018г.

Списък на дежурните адвокати за период
От дата: 01.10.2018 г. до дата: 31.10.2018 г.

19 Септември 2018г.

Дисциплинарният съд при САК – 2-ри състав на основание чл.139 ал.2 от Закона за адвокатурата – уведомява, че на 01.10.18 г. от 10.00 ч. в заседателната зала на Дисциплинарния съд., намиращ се на бул.”Витоша”, № 1А, ет.3, Търговски дом, ще се проведе заседание на което ще бъдат разгледани дисциплинарните дела срещу следните дисциплинарно обвинени адвокати. Дисциплинарното обвинение е по чл.49 ал.1.

14 Септември 2018г.

ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД
ПРИ СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ
О Б Я В Л Е Н И Е

Дисциплинарният съд при САК – 1-ви състав на основание чл.139 ал.2 от Закона за адвокатурата – уведомява, че на 27.09.18 г. от 10.00 ч. в заседателната зала на Дисциплинарния съд., намиращ се на бул.”Витоша”, № 1А, ет.3, Търговски дом, ще се проведе заседание на което ще бъдат разгледани дисциплинарните дела срещу следните дисциплинарно обвинени адвокати. Дисциплинарното обвинение е по чл.49 ал.1.

Благодарности относно Адвокатска академия

12 Септември 2018г.

СЕМИНАР ПО ГРАЖДАНСКОПРАВНИ ВЪПРОСИ

28 Август 2018г.

Измененията и допълненията в ГПК от 2017 г. и 2018 г.

21.09.2018 – 24.09.2018 г. в с. Лозенец, Почивна станция на САК

Уведомяваме Ви, че в периода 21.09.2018 – 24.09.2018 г. в с. Лозенец, Почивна станция на САК ще се проведе семинар по ГРАЖДАНСКОПРАВНИ ВЪПРОСИ на тема: Измененията и допълненията в ГПК от 2017 г. и 2018 г., лектор: проф. д-р Валентина Попова, преподавател във ЮФ на СУ “Св.св. Климент Охридски”, адвокат към Софийска адвокатска колегия.

Допълнително ще Ви информираме за окончателната програма на семинара.

Желаещите да се запишат за участие следва да заплатят такса-участие както следва:
– 30 лв. при настаняване по двама в стая;
– 60 лв. при единично настаняване в стая.
Таксата-участие включва нощувките и лекторските.

Записването за семинара следва да се извърши в срок до 17.09.2018г. /понеделник/ или до изчерпване на местата при Лъчезар Спасов на тел: 0879/29 22 17 или на място в Търговския дом след заплащане на такса-участие в касите на САК.

ПОКАНА ЗА СЕМИНАР В СОК „КАМЧИЯ“ НА 12-14.10.2018 Г.

23 Август 2018г.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Центърът за обучение на адвокати „Кръстю Цончев” и Националното бюро за правна помощ, със съдействието на Адвокатски съвет – гр. Варна организират семинар на тема: „Измененията и допълненията в ГПК от 2017 г. – една година по-късно“ с лектор: съдия Красимир Влахов от ВКС.

Семинарът ще се проведе на 13.10.2018 г. в Санаторно-оздравителен комплекс / СОК/ „Камчия“, като в него могат да участват всички адвокати от страната.

За участниците е осигурена възможност за настаняване от 12.10.2018 год. или от 13.10.2018 г., в зависимост от желанието на всеки.

Предварителна програма на семинара:

ЕСЕННА ИЗПИТНА СЕСИЯ 2018г.

22 Август 2018г.

Уведомяваме Ви, че от 27.08.2018г. до 14.09.2018г. включително можете да подавате документи за есенната изпитна сесия в сградата на САК – бул.“Тодор Александров“ № 137, ет.2, ст.4 „Регистратура“.
Кандидатът за адвокат подава писмено заявление за участие в изпита до адвокатския съвет, към което прилага:
— в оригинал или нотариално заверен препис на диплома за завършено висше образование, както и оценките от приложението към дипломата;
— нотариално заверен препис на удостоверение за придобита юридическа правоспособност;
— документ за платена такса 50 лева по банковата сметка на Висшия адвокатски съвет;
(УниКредит БУЛБАНК; BIC: UNCRBGSF; IBAN: BG 85 UNCR 7630 1000 0298 13)
Във връзка с обработването на документите за адвокати и младши адвокати се дължат разходи в размер на 30 лева, които следва да бъдат платени на каса в Счетоводните салони (бул.“Витоша“ № 1А — Търговски дом, ет.3 и на бул.“Тодор Александров“ № 137, ет.2) от 8.30 часа до 16.00 часа всеки делничен ден или по банковата сметка на САК.
(ОББ АД — BIC: UBBSBGSF, IBAN: BG 30 UBBS 8888 1000 5864 79)

Уведомяваме Ви, че подадени и непотърсени след изпита документи се пазят в едногодишен срок от датата на подаване.

СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

21 Август 2018г.

Уведомяваме Ви, че в петък (24.08.2018г.) „Счетоводен (паричен) салон“ на бул. „Тодор Александров“ №137 няма да работи поради профилактика и ремонтни дейности.

Моля, да ни извините за причиненото неудобство!

Готови адвокатски карти

17 Август 2018г.

Забележка*: Нововписаните адвокати и младши адвокати да носят и 1бр.снимка.

Готова карта се получава срещу представяне на вносна бележка със заплатени 10 лв по банковата сметка на ВАС — УниКредит БУЛБАНК.
BIC:UNCRBGSF, IBAN:BG85UNCR76301000029813 с основание – Такса за издаване на карта

Заявления за вписване в Националния регистър за правна помощ

07 Август 2018г.

Във връзка с актуализиране на Националния регистър за правна помощ в края на м.септември, Ви уведомяваме за следното:

Заявления за вписване в Националния регистър за правна помощ ще се приемат до 14.09.2018 г.

Секретар
Софийски адвокатски съвет
адв.Пейчо Пейчев

03 Август 2018г.

Готови са картите на следните адвокати и младши адвокати

Готова карта се получава срещу представяне на вносна бележка със заплатени 10 лв по банковата сметка на ВАС — УниКредит БУЛБАНК.
BIC:UNCRBGSF, IBAN:BG85UNCR76301000029813 с основание – Такса за издаване на карта

САК — нова ел.поща

Уведомяваме Ви, че Софийска адвокатска колегия има нова ел.поща — Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. , чрез която можете да се обръщате към адвокатския съвет, като изпращате Вашите писмени съобщения, становища, предложения и др.

Моля, имайте предвид, че старите ел.пощенски кутии — Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. и Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. ще бъдат закрити.

ПРОМЯНА БАНКОВА СМЕТКА НА САК

01 Август 2018г.

СЪС СЛИВАНЕТО НА СИБАНК АД И ОББ АД ОТ 01.08.2018 Е ПРОМЕНЕНА БАНКОВАТА СМЕТКА НА СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ, ЗА ВНАСЯНЕ НА ЧЛЕНСКИ ВНОС. НОВАТА СМЕТКА Е:

BG 61 UBBS 8888 1000871392
BIC: UBBSBGSF
ОББ АД

Искане за възстановяване на възможността за търсене в портала за съдебни дела на СГС

Становище КЗЛД относно търсене по ЕГН и име

Съобщение относно издаване на различни видове справки

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уважаеми колеги,
Софийски адвокатски съвет Ви уведомява, че зачестиха искания от адвокати за спешно издаване на различни видове справки, служебни бележки и удостоверения. Тези действия пораждат изкуствено напрежение между службите на адвокатската колегия и адвокатите. Напомняме Ви, че гореупоменатите документи се издават в срок от 7 работни дни.

СОФИЙСКИ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

Апелативен съд Велико Търново — съдебна ваканция

СЕМИНАР ПО НАКАЗАТЕЛНОПРАВНИ ВЪПРОСИ

в периода 13.09.2018 – 16.09.2018 г. в с. Лозенец, Почивна станция на САК

П Р О Г Р А М А

13.09.2018 г. Настаняване и регистрация на участниците

14.09.2018 г.
9.30 ч. – 11.00 ч. тема «Правилото ne bis in idem. Процесуални способи за предотвратяване на нарушаването му съгласно новите изменения на НПК“.
11.00 ч.- 11.30. ч. кафе пауза
11.30 ч. – 13.00 ч. тема «Правилото ne bis in idem. Процесуални способи за предотвратяване на нарушаването му съгласно новите изменения на НПК“.
Лектори: Галина Захарова, съдия във ВКС и Галина Тонева, съдия във ВКС.

15.09.2018 г.
9.30 ч. – 11.00 ч. тема «Справедлив процес за чужденците. Приложението на Директива 2010/64/ЕС относно правото на устен и писмен превод в наказателното производство и транспонирането й в българското законодателство“.
11.00 ч.- 11.30. ч. кафе пауза
11.30 ч. – 13.00 ч. тема „Международно сътрудничество по наказателни дела — трансфер на осъдени лица; трансфер на наказателни производства; признаване, изпълнение и изпращане на актове за налагане на мерки за процесуална принуда, различни от мерките изискващи задържане».
Лектори: Галина Захарова, съдия във ВКС и Галина Тонева, съдия във ВКС.

Нов адрес на библиотеката на САК

Уведомяваме Ви, че библиотеката на Софийска адвокатска колегия се премести в Търговския дом, бул. „Витоша“ № 1А, ет. 1.

Телефон за връзка с библиотекаря Лъчезар Спасов 0879/29 22 17.

Софийски адвокатски съвет

Обявления на ДС

ПРИ СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

О Б Я В Л Е Н И Е

Съобщаваме Ви че, решенията по изброените ДД са изготвени. Обвиненията са по чл.49 ал.1 от ЗА

Наложени са наказания, които подежат на обжалване в 14 дневен срок от 18.07.18 г.

на Николай Хаджигенов – един обикновен Адвокат

Е, тва е: обзет от налегналата ни, масова съвременна болест, наречена слоблудство и поради факта, че в любимата ни татковина, всичко живо, перманентно е станало с лице към възглавницата, реших да се възползвам от възможността и аз да направя нещо, за да можем, ние българите да се променим към по-добро. Ясно е, че по чисто икономически причини средната класа у нас е causa perduta, но пък ако успеем да събудим гражданско самосъзнание у средния българин, все пак имаме някакъв шанс. Това, разбира се е строго ИМХО (имею мнение, хрен оспоришь) :).

Демек, съдбата на давещите се е в ръцете на самите давещи се.

Иначе казано, върти ми се напоследък идеята, че ние гражданите, дето всички ни го слагат в името на Държавата, следва да имаме позиция по всички въпроси: от водомерите и Топлофикация, до поредната словесна и резултатна дефекация на поредното правителство, което някой от нас са избрали. Аз, не – щот не гласувам по принципни съображения. Защо ли? Ми, всички са маскари (ма наистина)

Обаче, тва не значи, че ще си разиграват коня както им скимне. Или ако го правят, то тогава аз и всички останали с дребни интелектуални проблясъци и раздвоения ще викаме с всичка сила: УУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ.

За да имаме истинска демокрация, а не путинизация от ББ, ЦЦ и прочие псевдодиктатури, включително намиращите се на другия бряг (нищо лично и нищо общо с нестандартната сексуална и или ментална ориентация), следва да имаме ефективен граждански контрол. След известни разсъждения в таз насока, стигнах до извода, че основните стълбове, крепящи старата госпожа са два: журналистите и адвокатите. Специфика на балканския ни произход, особено видима напоследък, но 90% от гореспоменатите се занимават не с това което трябва, а с различни форми на фелацио. И все пак, защо точно те. Ми, защото едните (адвокатите знаят как и им стиска……………..добре де, само на някои от тях), а другите (журналистите имат трибуна и им стиска, отново само на някои). Та, тези два стълба, могат и трябва да подбутват в нужната посока, т.н. демокрация у нас. Правилна и законна посока, не насочена към задоволяване, удовлетворяване и прочие личните потребности на властимеющите

И понеже у нас, всеки е тва, дето не трябва да бъде, ще опитам да защитя тезата, че и ние адвокатите сме хора (шегичка) и имаме гражданско самосъзнание (това е сериозно) и може би, можем да направим нещо смислено?

Както и да е. Адвокат съм, работя в голямото село. С огромно удоволствие и удовлетворение завърших НБУ. Занимавам се много неща. С много други не се занимавам. Все още се опитвам да помагам на хората, доколкото мога. Когато мога го правя безвъзмездно (на корпорациите вземам пари за същото). Обикновен меломан съм. С огромно удоволствие ходя на театър: „Малък градски театър„, „Сълза и смях“, „Армията„. Чета много книги за удоволствие. С все по-голямо неудоволствие и единствено поради нужда, чета ежедневните нормативни промени писани сякаш от трактористи.

Преди месец една приятелка ми прати долния цитат, който ме разсмя искренно и който закачих в профила си във Фейсбук.

„Този път Уилям възпря Добровръх.
– Задръж малко, непременно има някакъв закон, забраняващ убийствата на адвокати.
– Да не бъркаш?
– Ами трябва да има, щом са още сред нас, нали? А той без друго е зомби. Съсечеш ли го, и двете половинки ще те съдят.“

Добре дошли на всички безумци посетили и прочели горното.

Адвокат Николай Хаджигенов: В спорта „мускулите на Пеевски“ са Митко Каратиста

Daniela Raycheva 17/10/2017 Честно Казано Коментарите са изключени за Адвокат Николай Хаджигенов: В спорта „мускулите на Пеевски“ са Митко Каратиста 3,221 Показвания

В студиото на „Честно казано“ адвокат Николай Хаджигенов разказа за борбата си с корупцията в кикбокса. След разкритията, които направи в блога си преди няколко месеца, сега Пеевските медии започнаха компроматна война срещу него с редица публикации. В отговор на това той заяви „Пеевските медии не са медии. Едното кафяво е шоколад, а те са – другото кафяво“.

Пред Люба Кулезич адвокатът разкри, че Димитър Спасов и още четирима от Управителния съвет на Федерацията са съдружници във фирмата за екипировки, която облича спортистите, които се занимават с кикбокс. По думите му, държавата отпуска на година 19 000 лв. за екипировки, а всъщност родителите сами си ги плащат.

„За първи път откакто съм в спорта имаме четири спонсора. На последното първенство в Скопие децата бяха облечени в мъжки анцузи. Най-малкият размер беше 152 см. Представяте ли си как изглежда едно малко момче в толкова голям размер дрехи? И отгоре на всичко родителите сами си купуваха спортните екипи, като 80 лв. струваше единия“, каза той и посочи, че екипите са били с огромен надпис „Победа“ на гърба т.е. На един от спонсорите.

По думите на Хаджигенов Митко Каратиста от Българската федерация по кикбокс и муай тай е известен като „мускулите на Пеевски“ и благодарение на него Пеевски е не само в парламента и политиката, но и в спорта. „Хората на Пеевски са си намерили финансов интерес, за да дойдат при нас“, допълни Хаджигенов.

Още по темата за корупцията в спорта може да видите във видеото, а всичко от „Честно казано“ ТУК.

Респект консулт — Екип Николай Василев — адвокат

Николай Василев

Николай Василев е адвокат, който съветва предимно търговски дружества в областта на корпоративното и облигационното право. Той има богат опит в консултиране и изготвяне на цялостната документация по различни преобразувания — отделяне, вливане, сливане, продажби на търговски предприятия, ликвидации. Специалист е по въпроси свързани с промени в размера и структурата на капитала, промяна в собствеността между съдружници/акционери, оказва помощ за свикване на общи събрания на управителните и контролни органи на дружествата, респ. на съдружниците и акционерите.

Адвокат Василев работи изключително с компании в областта на строителството, търговията, енергетиката и е експерт в изготвяне на различни договори, споразумения, due diligence, протоколи за партньорство, нотариални актове и др.

Той консултира и извършва услуги на физически и юридически лица по въпроси от всички области на застраховането.

Николай Василев е завършил през 2007 г. право в Юридически факултет на Пловдивски университет «Паисий Хилендарски». По време на следването, през 2005 г., е бил стажант в «Респект консулт». От началото на 2008 г. е пълноправен член на екипа като юридически консултант.

Член на Ротари Пловдив Филипопол, Дистрикт 2482

Юридические услуги

Налоговое и таможенное право
 • Оптимизация налогов
 • Консультации по налогам.
 • Возражения на акты ГФС.
 • Перенести срок проверки
 • Ответить на запрос ГФС
 • Вопросы валютного контроля
 • Хозяйственное право
 • Юридическое обслуживание юр.лиц и ФЛ-П
 • Договора. Анализ и составление договоров.
 • Представление интересов.
 • Документы для суда
 • Исполнение решения суда.
 • Антимонопольное право
 • Расследования и разбирательства
 • Обман рекламой.
 • Недобросовестная конкуренция.
 • Слияния и поглощения.
 • Ответы на запросы АМКУ
 • Трудовое право
  • Правильно уволить.
  • Восстановиться на работу.
  • Взыскать долги по зарплате.
  • Оформить разрешение на труд иностранцу.
  • Коллективный договор.
  • Трудовой договор (контракт).
  • Недвижимость
  • Сделки с коммерческой недвижимостью.
  • Сделки с жилой недвижимостью.
  • Сопровождение девелоперских проектов.
  • Гражданское право
  • Защитить право собственности.
  • Сопровождение сделок.
  • Споры по кредитам, ипотеке.
  • Претензионно-исковая работа.
  • Семейное право
  • Расторжение брака.
  • Раздел имущества.
  • Взыскать алименты.
  • Лишить, защитить родительские права.
  • Установить родительские права.
  • Административное право и другие услуги
  • Обжаловать Адм.протокол.
  • Споры с ФСЗИ, ГРС, ФСНС.
  • Разрешительные документы
  • Споры с гос.органами.
  • Регистрация, ликвидация предприятий и ФЛ-П
  • Зарегистрировать ТМ.
  • Какие остались вопросы?

   Отправьте вопрос на [email protected] и мы ответим Вам в ближайший рабочий час.

   Бенджамин Франклин назвал самым благородным вопрос «Что я могу сделать полезного?».

   Такой же вопрос каждый сотрудник юридической компании «ПАН АДВОКАТ» задаёт человеку, который пришел в компанию за юридической помощью.

   Юридическое Обслуживание

   Вам повезло, Вы зашли на сайт юридической компании, которая даёт реальную гарантию на получение Вами желаемого результата на юридическое обслуживание юридических лиц и юридические услуги.

   Суть гарантии: возврат сделанной оплаты за юридическую услугу в случае отсутствия получения заявленного результата.

   Юридическая компания «ПАН АДВОКАТ», изучив вопрос, всегда предлагает несколько вариантов его решения, выбирайте самый лучший для Вас. Применяемый нами стандарт в работе с клиентами, а также возможные варианты сотрудничества мы опишем далее.

   У Вас может появиться вопрос: зачем мне пользоваться услугами юриста, адвоката, а тем более юридической компании? Отвечаем: лучше пользоваться услугами юридической компании, чем одного единственного юриста.

   В юридических компаниях работает группа юристов, и Ваш вопрос всегда будет под контролем, вне зависимости от личных обстоятельств одного юриста или адвоката.

   Вы всегда сможете получить бесплатную юридическую консультацию, и Вам всегда окажут юридическую услугу.

   Цены на юридические услуги в Киеве совершенно разные, как и результаты.

   Каждый знает, что проблема одна не приходит, как говорится: «Пришла беда, открывай ворота». Откроем секретное правило: быстрее решите один вопрос – последующие отпадут сами.

   Ответьте на вопрос: «Станет ли кто-то сам или с помощью хорошего друга делать себе операцию обычного аппендицита в домашних условиях?». Попробую угадать Ваш ответ: «Это известный факт: операцию нужно делать только в больнице, а юрист – это другое дело, можно самому или через знакомых». Конечно, это факт, но операций много, а Ваш юридический вопрос – индивидуален. Проблемы с законом люди обычно стараются скрывать от других. И ещё, ответьте сами себе на вопрос: «Какие претензии Вы сможете предъявить знакомым?».

   Так вот, юрист – это хирург, удаляющий Вашу юридическую проблему. Чем быстрее Вы получите юридическую консультацию, тем больше будет у Вас возможностей одержать победу. Разумеется, нужно отстаивать свои права и защищать свои интересы. Однако победить можно ещё до начала войны, т.е. до обращения в суд и подачи искового заявления. Как это сделать Вы узнаете через 30 секунд.

   Как сказал автор знаменитого трактата о военной стратегии «Искусство войны» Сунь Цзы: «Лучшее сражение то, которое не состоялось». Британский полководец и государственный деятель Веллингтон утверждал: «Выигранное сражение лишь немногим лучше проигранного».

   Вероятно, Вы догадались, о чём мы хотим сказать?

   Перед тем как подать заявление в полицию или прокуратуру, составить исковое заявление и прийти на судебное заседание или вступить в судебный спор с банком, таможней, СБУ и другими государственными органами; Вы легко можете вступить в трудовой спор с работодателем или со своим работником, начать семейный, жилищный или наследственный спор с родственниками, при этом, составив множество процессуальных документов, официальных писем и других юридических документов, помните: чтобы довести начатое до конца, Вы будете тратить время, деньги, силы и Ваше собственное здоровье, которому тоже может прийти конец.

   Чтобы исключить юридические процедуры, перечисленные выше, Вам нужно всего лишь сделать качественную попытку встретиться и договориться по важному для Вас вопросу. Поверьте на слово – здоровье того стоит.

   Нужно договариваться. Все люди на этой земле нужны друг другу.

   Почти всегда и со всеми можно договориться. Главное — освободить свои мысли и действия от предрассудков, комплексов и условностей. Иногда, препятствием становятся обычные амбиции. Амбиции к окончанию судебных разбирательств, а точнее остатки амбиций, могут иметь очень потрёпанный вид.

   «Те, кто достигают малых выгод ценой большой опасности, подобны рыболову, который удит рыбу на золотой крючок: оторвись крючок – и никакая добыча не возместит потери», – говорил Октавиан Август.

   Если Вы, дочитав до этой строки, по-прежнему считаете, что Вам нужен юрист, адвокат или юридическая компания, то Вам будет полезна информация, которую Вы прочтёте ниже.

   Юридические услуги Киев

   Прежде чем Вы решитесь выбрать юриста, адвоката или юридическую компанию и заказать юридические услуги Киев или в любом городе Украины, юридическая компания «ПАН АДВОКАТ» рекомендует Вам:

   1. Получить бесплатную юридическую консультацию, как минимум, у трёх-пяти юристов, адвокатов или в юридических компаниях.

   2. Узнать, кто имеет лучшую практику в аналогичных юридических вопросах.

   3. Выяснить, какие могут быть сроки и варианты решения Вашей юридической ситуации.

   4. Определить порядок цен на юридические услуги.

   5. Сравнить полученные ответы на предыдущие вопросы.

   6. Выбрать юриста, адвоката или юридическую компанию.

   И обязательно, выбирая юриста, адвоката или юридическую компанию, помните японскую пословицу: «мудр тот, кто знает не многое, а нужное». Позволяйте юристам и адвокатам рассказывать Вам только то, что может иметь отношение к Вашему делу.

   Юридическая компания «ПАН АДВОКАТ» следует собственным стандартам работы с клиентом:

   1. Задаём вопрос: «Что мы можем сделать полезного для Вас?».

   2. Какой именно результат Вы хотите получить, заказывая юридические услуги?

   3. Изучаем материалы дела или ситуацию, требующую правового решения.

   4. Оцениваем перспективу дела, сопоставляя материалы с желаемым результатом.

   5. Разрабатываем стратегию и составляем план действий для достижения нужного Вам результата.

   6. Устанавливаем срок выполнения и определяем стоимость каждого действия.

   7. Оцениваем стоимость составления каждого документа.

   8. Определяем исполнителя каждого действия и документа. Можем сделать всё сами, «под ключ». Но Вы можете сэкономить и какие-то действия выполнить сами без ущерба для результата.

   9. Договариваемся о порядке оплаты юридических услуг.

   10. Подписываем договор на оказание юридических услуг.

   11. Выполняем условия договора.

   12. Вы получаете желаемый результат.

   И всё же, ещё раз подумайте: надо ли это Вам?

   Если Вы абсолютно уверены, что этот вопрос нужно решить, пишите, звоните, приезжайте, приходите.

   Moneyprofy.ru

   Юридический журнал

   Николай николаевич адвокат

   Русяйкин Николай Николаевич, адвокат

   С участием адвоката Русяйкина Н.Н. вы можете достичь: прекращение уголовных дел, оправдательного приговора, удовлетворение иска, возврат долгов, розыск имущества.

   Сообщить об ошибке

   Не удалось отстоять вод. права в Мордовии. Но этот адвокат точно, знает свое дело. НАдежна на ВС РФ.

   Обратился за помощью по отстаиванию водительских прав. Из ничего нашёл веские основания для признания действий инспекторов незаконными. Инспектор ГИБДД просил «продуться» Адвокат профессионально высмеял инспекторов перед судом. Однако суд смотрит только в одну сторону — в стороной обвинения, как везде в России. В настоящее время ждём апелляционной рассмотрение дела. В любом случае адвокат молодец, не боится ни судов, ни полицию. Большой ему респект

   Отработал адвокат оплаченные деньги сполна. Лишали прав на управление, обломались. Суд апелляционной инстанции отменил постановление мирового судьи и вернули права.

   Екатерина Андреевна — Саранск. Администрация г.о. Саранск отказала в постановке моей семьи на учет в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий. После изготовления адвокатом Русяйкиным Н.Н. иска и поддержания его в суде, Ленинский районный суд г. Саранска вынес решение о признании решения администрации г.о. Саранск незаконным и обязал администрацию поставить меня и мою семью на учет в качестве нуждающихся.

   В отношении меня сотрудники полиции пытались возбудить уголовное дело по факту хищения (недостачи) денежных средств из кассы. После вступления адвоката Русяйкина Н.Н., у сотрудников полиции отпали основания для возбуждения уголовного дела. Спасибо большое.

   Адвокат Русяйкин Н.Н. здорово мне помог в суде апелляционной инстанции по наследству.

   Адвокат Зименков Николай Николаевич

   Информация

   19 записей

   Вас останавливает инспектор ДПС и просит «дунуть в трубочку»

   Вы уверены в себе и соглашаетесь, и вдруг прибор показывает, что вы пьяны. Поздравляем, вы все сделали не так. А как правильно? Есть, конечно, и совсем непьющие люди, Показать полностью… но чаще всего в таких случаях терзают сомнения. А вдруг еще не выветрилось с выходных, невзирая на то, что сейчас уже конец недели?! И вы, как большинство водителей, совершаете еще одну ошибку. Говорите инспектору, что да, все же три дня назад согрешили и выпили одну бутылку пива, наивно полагаясь на понимание с его стороны. Даже не надейтесь, чудес не бывает. Вы только что заявили, об употреблении, а это прямой путь к медикам на освидетельствование.

   Так как же грамотно вести себя в таком случае?

   Итак, вас останавливает инспектор и просит пройти проверку на алкоголь. А вы, прежде чем дунуть в трубку, отвечаете, что с удовольствием выполните его требование, но только после того, как он найдет двух понятых, которыми сослуживцы его быть не могут, либо начнет вести видеозапись происходящего, а затем уже составит протокол об отстранении вас от управления автомобилем. Предупредите инспектора, что вы трезвы и поэтому, если его прибор покажет что-то нехорошее, то вы сами будете требовать поездки к медикам! А ему придется еще один составить протокол о направлении вас на медицинское освидетельствование, в котором он обязан указать признаки вашего опьянения.

   После ваших слов, скорее всего, инспектор просто вас отпустит.
   Ну а если инспектор все-таки нашел понятых или видеокамеру и составил протокол, то потребуйте от него сертификата на алкотестер и оригинал акта о поверке прибора.

   Напомню, что проверка вас на алкоголь на дороге при помощи алкотестера измеряется с учетом допустимой погрешности прибора в 0,16 миллиграмма на литр выдыхаемого воздуха. Поэтому, не будет лишним, если вы уточните у инспектора, какая погрешность его технического средства. Если прибор показал значение 0,16, вы трезвы.

   И помните, что освидетельствование на дороге доказательством вашего опьянения не является, оно будет являться прямым доказательством только в том случае, если вы сами согласились с его результатами!

   Ни в коем случае не отказывайтесь от прохождения медицинского освидетельствования, иначе ходить вам два года пешком, да еще и штраф придется заплатить в размере 30 тысяч рублей.

   Затем, если вы не согласны с результатами алкотестера, то сами настаивайте на поездке к врачам.

   В протоколе, переданном вам на подпись, укажите, что инспектор без всяких причин обвинил вас в нетрезвом состоянии. Спиртные напитки не употребляли. С вменяемым нарушением не согласны и требуете помощи адвоката. А если инспектор остановил вас вне поста ДПС, назвав причиной остановки проверку документов, то и этот факт обязательно в протоколе отразите. Так как проверка документов не является причиной остановки вне стационарного поста, а это значит, что уже есть нарушение с его стороны. Итак, вас направляют на освидетельствование. Поедете вы, скорее всего, с полицейскими на их машине. Вопрос: что делать с вашим авто? Даже если алкотестер что-то показал, пьяным вы еще не признаны, поэтому эвакуировать машину нельзя, она должна остаться на месте остановки. Если экспертиза признает вас нетрезвым, тогда уже ее придется либо увозить на штрафстоянку или передавать на руки вашему другу или родственнику, вписанному в ОСАГО (если у вас страховка без ограничений, за руль может сесть любой, имеющий права).
   По приезду в медицинское учреждение попросите у врачей предъявить вам лицензию на право проведения медицинского освидетельствования, а также сертификат соответствия приборов, которыми они пользуются.

   Медики должны сделать два замера показаний приборов с интервалом в 20 минут. Независимо от результатов врач составляет акт медицинского освидетельствования в трех экземплярах. Акт подписывается врачом и заверяется печатью. Один экземпляр акта выдается вам.

   Каждую процедуру медосвидетельствования медики регистрируют в специальном журнале.

   В случае признания вас нетрезвым, инспектор обязан составить протокол об административном правонарушении. В протоколе вам следует обязательно указать, что с ним вы не согласны, так как спиртные напитки не употребляли, и что требуете независимой медицинской экспертизы. Укажите время.

   Далее инспектором составляется второй протокол «О задержании транспортного средства», после чего ваш автомобиль эвакуируют до устранения причины задержания, то есть до показаний следующей экспертизы, которая опровергнет результат медицинского освидетельствования. Поэтому, повторюсь, лучше заранее передать вашу машину в надежные руки и тогда эвакуировать будет нечего. И знайте, что у вас ровно 2 часа на прохождение независимой платной экспертизы от времени, указанного в акте медицинского освидетельствования.

   И еще инспектор не вправе изъять ваше водительское удостоверение и выдать временное разрешение, как должен был делать это раньше, так как такого понятия, как «времянка» давно уже не существует. Обязанность сдать водительское удостоверение у вас наступит со дня, когда вступит в законную силу постановление суда о лишении вас права управления транспортными средствами — с этого момента у вас будет ровно 3 дня.

   Если со стороны инспектора при направлении вас на медицинское освидетельствование были нарушения или он повез вас к медикам трезвым, вы потратили свое время, то немедленно отправляйте на него жалобу. А обжаловать действия инспектора вы можете его непосредственному начальству, в контрольно-профилактический отдел ГИБДД, в Управление собственной безопасности ГУВД или в прокуратуру, и сразу к адвокату. Тогда, возможно, у вас есть шанс вернуть права до суда.

   Согласно статьи 137.5 Приказа № 185 МВД, если водитель признан трезвым, то инспектор ДПС обязан доставить его обратно к машине. В независимую экспертизу он с вами ехать не должен, так что оттуда придется ехать на такси.

   Вопрос: что делать, если машину за время, пока вы проходили новое освидетельствование, успели увезти на эвакуаторе? Ищите инспектора, который подписывал протокол о задержании транспортного средства, его данные есть в протоколе. Он на основании бумаги из медицинского центра, говорящей о вашей трезвости, должен поставить штамп дежурной части на копии протокола — это будет вашим разрешением на то, чтобы забрать авто со стоянки.

   Николай Николаевич Полозов

   Николай Полозов

   Николай Николаевич Полозов (род. 6 декабря 1980 года, Москва) – российский адвокат. Получил известность после работы с резонансными делами Pussy Riot, Надежды Савченко, Алексея Навального и ряда других.

   Содержание

   [править] Биография

   Николай Николаевич Полозов родился 6 декабря 1980 года в Москве. В 1998 году окончил лицей № 1560. В 2003 году окончил факультет управления и права Московского государственного университета приборостроения и информатики.

   Во время учёбы в университете работал помощником нотариуса, а после окончания – в юридическом департаменте Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. Затем был юрисконсультом в ЗАО «Всемирные системы здравоохранения» и ООО «Профессиональный аудит».

   В 2008 году Полозов стал членом Московской областной коллегии адвокатов [1] .

   [править] Карьера

   С 2006 по 2008 год был помощником руководителя одного из филиалов коллегии Ксении Степанищевой. Затем в качестве адвоката Полозов принимал участие в нескольких уголовных и гражданских делах.

   В декабре 2011 года вместе с Виолеттой Волковой занимался делами задержанных на митинге на Сретенке.

   Защищал в военном комиссариате права Петра Верзилова – активиста арт-группы «Война» и мужа Надежды Толоконниковой.

   Работал над некоторыми делами Алексея Навального [2] .

   В 2012 году Полозов стал членом Адвокатской палаты города Москвы.

   В 2012 году вместе с Марком Фейгиным и Виолеттой Волковой в деле Pussy Riot Полозов был адвокатом участниц группы Pussy Riot Марии Алёхиной, Екатерины Самусевич, Надежды Толоконниковой [3] [4] [5] . По результатам дела участницы Pussy Riot 17 августа 2012 года были признаны виновными, осуждены на 2 года заключения в колонии. После отказа Самуцевич от услуг Волковой и кассационного пересмотра дела Екатерина Самуцевич была признана виновной, но в отличие от остальных двух участниц панк-молебна, выпущена на свободу (реальное наказание заменено на условное). В итоге от услуг тройки адвокатов Фейгина, Полозова и Волковой отказались все участницы группы, Толоконникова и Алехина сделали это уже после отправки в колонию. [6]

   В 2014—2015 годах в деле Надежды Савченко был вторым её адвокатом [7] [8] .

   В 2018 году вёл независимое расследование смерти Веджие Кашки [18] [19] .

   БАКУЛИН Николай Николаевич

   Член Президиума Коллегии адвокатов г.Москвы «Комаев и партнеры»

   Образование: Московский юридический институт МВД РФ, специальность «Правоведение», квалификация – юрист.

   Кандидат юридических наук

   Адвокатский стаж: с 2012 года.

   Регистрационный номер: 77/11648 в реестре адвокатов г.Москвы

   1. Уголовное право

   2. Гражданское право

   3. Трудовое право

   4. Семейное право

   5. Административное право

   6. Юридическое сопровождение

   Из практики адвоката:

   1. Постановлением К — го районного суда г. Москвы в отношении иностранного гражданина С., обвиняемого в совершении преступления предусмотренного пп «а», «г» ч.2 ст.161 УК РФ (открытое хищение чужого имущества группой лиц с применением насилия не опасного для жизни и здоровья), была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. С. был помещен в СИЗО. Адвокат Н.Н. Бакулин обнаружил ошибки, допущенные при избрании меры пресечения судом, и обжаловал данное постановление в апелляционной инстанции. Постановление К-го районного суда г. Москвы было отменено, мера пресечения С. была изменена на подписку о невыезде и надлежащем поведении. В результате действий адвоката С. было назначено условное наказание с испытательным сроком.

   2. Гражданин В. обвинялся в совершении кражи (ч. 3 ст. 158 УК РФ), был помещён в СИЗО. За данный вид преступления ему грозило длительное заключение. Благодаря профессиональной работе адвоката Коллегии «Комаев и партнеры» Н.Н. Бакулина, действия В. были переквалифицированы, суд приговорил его к минимальному наказанию, вскоре он был амнистирован.

   Адвокат Шубин Николай Николаевич — отзывы

   Шубин Николай Николаевич в адвокатуре с 2005 года.
   Полный спектр юридических услуг.
   Индивидуальный подход к каждому клиенту.

   Отзывы о компании «Адвокат Шубин Николай Николаевич»

   Приехала на парковку, ушла в ТРЦ. Прихожу у машины ДПС и народ. Оказывается, что я поцарапала соседнее авто. Позвонила Николаю. Сразу же сказал что и как. Потом суд. Не ожидала, что даже видео найдет.

   выхлоп мне пытались приписать, а я вообще не пью, но все равно дошло до суда и только благодаря усилиям адвоката Шубина Николая Николаевича все хорошо закончилось

   Пытались нагнуть за оставление места ДТП. Позвонил адвокату Шубину Н.Н. Тот быстро и четко объяснил что и как. Потом вел дело.

   Сегодня все решилось как хотелось

   Шубин Н.Н. представлял мои интересы потерпевшего в ДТП в уголовном процессе. Осталась очень довольна.

   Сын попал в ситуацию. Обратился к Шубину Николаю Николаевичу и не пожалел. И со следователем Николай Николаевич общался и в суде грамотно выстроил защиту.

   И днем и ночью был на связи, всегда вежлив и относится с пониманием. Никаких осуждений и прочих. Все вопросы только по делу и всегда объясняет что и зачем спрашивает.

   Шубин Николай вежливый и толковый юрист.

   Впаяли встречку в каком-то апендексе в пригороде. Сначала пытался как-то сам разрешить, но понял, что сам не справляюсь. Знакомая посоветовала обратиться к Шубину Николаю. Позвонил. Поговорил. Встретились. Дальше все делал он сам, а я с правами!

   Браво! Права у меня!

   штраф все таки пришлось заплатить

   Шубин Н.Н. все сделал для победы, разъяснял все и помогал советами

   Не только выиграли первый суд, но и дальше меня не бросает Н.Н.Шубин.

   В Рождество с друзьями пил пиво около своей машины, а тут бац и … пьяный за рулем. Ни друзья, ни родственники ничего не смогли объяснить нашим доблестным дпсникам. Спасибо Николаю Шубину. Он не только в суде выступал и документы готовил, но и со мной и Весь отзыв

   с моими свидетелями беседовал — что да как: где-то промолчать, где что и как сказать.

   Я как и многие в новогодние праздники не смог пройти мимо машины и после застолья сел за баранку. Благодаря усилиям адвоката Шубина, его знаниям и упорству все не так уж и плохо закончилось.

   все супер! права снова у меня! а в суде, кстати, я ни разу не была! СПАСИБО Николаю!

   По дурости подарил жене квартиру в которой живем и начались проблемы в семье. Дошло до того, что меня самого жена из дома стала выгонять и говорит, что я теперь никто и никаких прав на квартиру не имею и т.д. и т.п. Обратился к адвокату Шубину Весь отзыв

   Николаю Николаевичу. Правда на результат даже не надеялся, ведь сам подарил, добровольно. Полтора года бился адвокат в суде и чудо! Отбил дарение. Теперь моя квартира снова моя. От счастья чуть с ума не сошел.

   Все знает. Все время советует что и как сделать и сказать, куда и зачем сходить и что получить и т.д.

   Спасибо адвокату Шубину Николаю Николаевичу. Боролся до конца. Все разъяснял. Вод. права при мне.

   деньги уже начали выплачивать

   Спасибо, что помогли доказать мою невиновность в оставлении места ДТП, на котором меня и не было.

   Благодаря быстрому и грамотному консультированию и сопровождению меня на всех этапах разбирательства дело было прекращено.

   Не всегда сразу отвечает на телефонный звонок, но это из-за занятости, но перезванивает как только сможет.

   Выражаю благодарность адвокату Шубину за помощь в моей защите по лишению прав. Гаишники хотели сделать на мне очередной показатель. В результате профессиональной работы Николая Николаевича, дело по мне было прекращено.

   Очень довольны сотрудничеством.

   Кто хоть раз сталкивался с давлением правоохранителей, знает, что просто так вопрос не решается. Спасибо адвокату, что помог отстоять мои права, без его помощи эта ситуация вытрепала бы мне еще много нервов. Рекомендую.

   Шубин Н.Н. профессионал в своем деле. Все очень четко. Я не был в суде не разу. В итоге права при мне. И штраф отменили. Класс.

   Я затеяла развод с мужем и была в шоке от расценок разных контор. Но Н.Н.Шубин разрешил мои проблемы даже не доведя их до суда! Он составил соглашение, которое мой муж был вынужден подписать. Теперь я свободная и при этом сохранила кучу денег! СПАСИБО.

   я приезжий и мне было особенно приятно что адвакат отнесся ко мне с пониманием и сочувствием. он помог мне в решение нескольких вопросов главный из которых дело по лишению прав.

   Разбил все обвинения в пух и прах.

   Сколько заявили столько и получили.

   Боролись долго. Думал уже, что все бестолку. Но как ни странно в третьей инстанции все изменилось. Права у меня, а все остальное уже история.

   Долго все эти суды идут.

   Спасибо адвокату Шубину Николаю за деликатный и внимательный подход к моей проблеме. Все очень хорошо и весьма не дорого.

   остановили ни с того ни с сего. дышать в антисанитарный аппарат отказалась. а они гады оформили, что от всего отказалась, хотя сами даже и не предложили никуда ехать три фирмы сменила — только обещания, но к счастью попала на Шубина Н.Н.

   надо было сразу к нему обращаться

   представили все так как будто я сам отказался от освидетельствования, хотя мне даже не предложили никуда проехать адвокат помог понятых и свидетелей на суде так представить, что дело было закрыто

   Сложно разводилась с мужем и силы кончились, посоветовали обратиться к Шубину Николаю Николаевичу. Я наконец-то вздохнула. Ни с мужем, ни с больными родственниками мужа я, спасибо адвокату, уже не встречаюсь. Суд выиграли, но теперь уже бывший муж подал апелляцию. Будем бороться дальше.

   сказал — сделал
   никаких лишних слов и ложных надежд

   В суде я сам не был ни разу, а результат есть.

   Год назад я дала в долг на месяц крупную сумму соседям но долг мне все не возвращали. Ни уговоры ни угрозы ни помагали. Обратилась по совету знакомых к Шубину и он помог мне заставить наглецов вернуть деньги через суд.

   выплачивают частями а не всей суммой

   Редко встретишь честного юриста, который не только говорит, но и делает. Никаких лишних обещаний. Все открыто и прозрачно. Подсказал как лучше. Достойно выступил в суде. Я доволен результатом.

   Так получилось, что 8 марта попали вместе с женой — я немного пьяный за рулем, а жена за передачу управления, тк машина на нее оформлена )) Николай Николаевич вырулил очень красиво. Мы даже получили возмещение за услуги адвоката.

   К Николаю Николаевичу мне посоветовали обратиться друзья, когда встал вопрос о лишении меня водительского удостоверения. Он не только помог мне сохранить права, но все время был моральной поддержкой, он всегда доступен на телефоне и никогда не откажется еще раз повторить то, что я порой забывала.

   Николай Николаевич настоящий профессионал! Только благодаря ему я все еще на автомобиле! Он уже дважды помог мне сохранить права. Он всегда доступен, он всегда готов помочь советом и проконсультировать как себя вести с сотрудниками ДПС.

   Спасибо адвокату Шубину, что качественно помог мне по административному делу в ДТП. Гаишники составили на меня админпротакол, сделав меня виновным в ДТП. Сначала я было расстроился, свесил руки. Потом просто просматривая рекламу в Гугле нашел адвоката Шубина. В суде с помощью адвоката поборолись, вызывали свидетелей, Весь отзыв

   попросили экспертизу. Адвокат добился того, что суд вынес постановление об отсутствии в моих действиях нарушения правил дорожного движения. Я очень доволен.

   Профессионально, быстро, качественно. Здоровья, счастья и профессионального благополучия.

   Лыскин николай адвокат